จองที่ร้าน Sushi Hibiki, Kuala Lumpur

Sushi Hibiki operates on a CREDIT CARD pre-authorisation payment system. DEBIT CARDS are not accepted.

Terms and Conditions.
1. Customers with seafood allergy should make a special request to the chef. The restaurant is not responsible in case of allergic reactions.
2. Corkage fees apply - RM150/720ml or RM450/1.8l of wine/sake and RM250 per bottle of spirit/hard liquor/champagne.
3. The all seats are off limits to children below 6.
4. The dress code is smart casual or formal.
5. Please put your phone on silent mode.
6. Smoking is strictly prohibited.
7. No pets allowed.
8. The restaurant is pork-free.
9. All diners are given 2 hours allocation time to enjoy during dinner.Information about Cancellation Policy, Dress Code etc. that guests should be aware of while booking a table online.
10. Menus are subject to 10% Service Charge and 6% SST.

The restaurant is hidden inside the Oyster Bar. Please look for the fish sign.

การร้องขอ

For Delivery Services, kindly please provide the delivery address on the below box:

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.