จองที่ร้าน Sushi Matsugen

◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆ Reservations for more than 5 people will be received by phone.

【Hours of operation】5:00PM - 11:00PM
【Closed】Sundays and public holidays

การร้องขอ

▶ Do you have any food allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.