จองที่ร้าน Sushi Satake

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.
▶ We are asking for allergies and foods we are not good at. (* Please fill in the request column or consult by phone.)
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.

About cancellation ◆
We will charge a cancellation fee as follows from the reservation date and time.
Cancellation within 24 hours: 100%

We may be able to make reservations on the day due to a sudden cancellation etc
Please call 03-6775-3878.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.