จองที่ร้าน Sushi Shinonome

▶Please be sure to contact us if your arrival is before or after the reservation time.
▶Please refrain from coming to the store wearing perfume.
▶Please be aware that if you make a reservation for one person, we will serve the food according to other customers.
▶We don’t serve customeers in languages other than japanese.
Estimated time is 2 hours to 2 and a half hours.

การร้องขอ

If you have any ingredients that you dislike or are allergic to, please write them down. Please note that we cannot accept any changes to the dishes on the day without advance notice.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป