จองที่ร้าน Tavern on S <és> (Shinjuku) Pickup only

【For a limited time About the TAKEOUT 1】
・Please make a order reservation on the website by 7:30 p.m.
 After this time, please contact us directly by phone.
・The product can be picked up between 11:00 a.m. and 8:00 p.m.
・Please come to pick up at the store at the time of your reservation.
※We only accept the orders by the reservation
・Please note that you cannot cancel the order from 1 hours before the reservation time.

Cautions when typing
We apologize for the inconvenience, but please enter the number of people in your order as one person even if you have more people.
Please understand that the available time for reservation is the time for pick up and drop off.


Call us at 03-6632-9595

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.