จองที่ร้าน tcc Singaporean Café & Diner

Please inform us of the purpose of your meal (birthday, entertainment etc) and food allergies. Please fill in if you have any messages. Ex) Happ Birthday 〇. Happy Wedding &&. 1st Anniversary && .. ※ Please refrain from having a seat. ※ We are completely non-smoking on Saturdays, Sundays and holidays. ※ Child of less than primary schoolchild, entry of stroller becomes only on weekdays. You can not seat a stroller. ※ As a rule, use of the seat is requested in 2 hours. ※ We do not accept reservation using the cafe. ※ In the case of use of plan only for seat, we are accepted as receptionist of 17:00 to 20:00 on Saturdays, Sundays, and holidays.

การร้องขอ

Please inform us of food allergies etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.