จองที่ร้าน Sumibiyakiniku GInza Teki

▶ Reservation is only available for 2 to 8 people. Please contact us by phone over 8 people.
▶ Our shop only has 2 courses. Basically, everyone will come together and let me start the course so please make a reservation at the same time.
▶ Seating is available for 2 hours to 2.5 hours depending on the congestion situation.
▶ Seating is not accepted. Please note.
▶ We have received 10% service fee.
▶ Please contact us for reservation on the day.

▶ Please contact us by 17 o'clock on the day of cancellation and changes of contents.
Since our shop is a shop where adult customers would like to drink alcohol, we have declined to enter the preschool children.
Inquiries by telephone: 03-3574-9415

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.