จองที่ร้าน Tempura Takada

* Please be aware that seats may not be available upon request.
* If you are unable to contact us after the reservation time of 15 minutes, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
* Our store all starts at 18:00.
* We are unable to respond to childrens visits, but you can only visit them if they are reserved.

[Business Hours]
* 18: 00-Starts all day
Regular holiday: Sundays and irregular holidays

การร้องขอ

Please tell us if you have allergies or poor ingredients.
Please check with your company(frieds).

If not, please fill in [None].
* Please be sure to inform us in advance that we may not be able to respond to requests on the day.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.