จองที่ร้าน South-Australian Cuisine

Please inform us about your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
◆ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request for the selection of your seat.
◆ Seats may be available even for more than 6 people or even online, full seats, so please contact us by phone.
◆ If your seats are crowded, you may get a time system.
◆ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, we will be forced to cancel your reservation.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.