จองที่ร้าน Restaurant Annoreve

▶Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
▶Please note that we may not be able to accommodate all table preferences.
▶For any requests that require replies, special restaurant events not listed below, or reservations for groups of 6 or more people, please call the restaurant.
▶A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 30 minutes after your reserved time without prior notice.
«Dress Code» Smart casual
※Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
※Tax and a 10% service charge will be added to your bill.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.