จองที่ร้าน Up & Above Restaurant and Bar - The Okura Prestige Bangkok

Thank you for choosing us as the venue for your special dinner.

We would appreciate it if you could advise us on the purpose of your visit, as well as any special dietary requirements using the requests section below.

Up & Above Restaurant & Bar is located on 24th floor of The Okura Prestige Bangkok and we are happy to welcome you daily from 06:00 - 22:30.

We will do our best to accommodate you with your preferred table but we cannot guarantee requests for specific seating.

If you are unable to book your table during the preferred time slot, or you plan to arrange special event at Up & Above Restaurant & Bar, please contact +66 (0) 2-687-9000 or email upandabove@okurabangkok.com
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป