จองที่ร้าน Yamazato Restaurant - The Okura Prestige Bangkok

Thank you for choosing us as the venue for your special dinner.

We would appreciate it if you could advise us on the purpose of your visit, as well as special dietary requirements or food allergies using the requests section.

Yamazato is located on 24th floor of The Okura Prestige Bangkok and is open for Japanese set breakfast, lunch and dinner.

We will do our best to accommodate you with your preferred table but we cannot guarantee requests for specific seating.

If you are unable to book your table during the preferred time slot, or you plan to arrange special event at Yamazato, please contact +66 (0) 2-687-9000 or email yamazato@okurabangkok.com

Important note
• Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.
• Prices are subject to 7% VAT and 10% service charge.

Minimum spending requirement for Private Room

Lunch:
- Room KAEDE and KEYAKI Minimum spend starting from Baht 5,000++
- Room KIRI and MOMI Minimum spend starting from Baht 8,000++

Dinner:
- Room KAEDE and KEYAKI Minimum spend starting from Baht 8,000++
- Room KIRI and MOMI Minimum spend starting from Baht 15,000++
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป