จองที่ร้าน Ojo Bangkok - The Standard, Bangkok Mahanakhon

It’s space-age. It’s retro glam. It's dining like you’ve never seen it before. For the first time ever, find your midday cravings and midnight ravings all in one place at Ojo.

You can find Ojo on the 76th floor, the restaurant offers only valet parking service located at the hotel entrance. To enter, please use the King Power Mahanakhon entrance on the ground floor. Before you get here (we can’t wait!), we’re here to make your meal with us as fabulous as it can be. If you’re coming for a special occasion, or if you have any dietary requirements, let us know in the requests section below.

If you were unable to book a table during your preferred time slot, or if you’re looking to plan a special event at Ojo Bangkok, please contact +66 (0) 2 085 8888 or email us at stbkk@standardhotels.com. We will do our best to accommodate you with your preferred table, but know that we’re only human and cannot guarantee all requests for specific seating.

Some importing things to know!
- Guests must agree to a security screening upon entrance.
- Large bouquet of flowers, or cakes exceeding 2 pounds cannot be brought inside the restaurant.
- Dress code is smart casual. Sportswear and flip-flops are not allowed.
- To have the best experience for all our guests, we do not allow any commercial photography.
- If you're running late, please contact us. Your table will be held for 20 minutes.
- The duration of your dinner will approximately 2,00 hours to 2,5 hours and would like to inform you that we do require the table back after that period.
- Prices are subject to 7% VAT and 10% service charge.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have any allergies or special dietary requirements?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป