จองที่ร้าน Tokyo Saryo

RESERVE AND CANCELLATION POLICY

・We have one tea course menu.
・The seat is reserved for 50mins through the course.
・We accept reservations 2 hours before the seats.
・Your seats will be cancelled if you do not show on reservation time.

If you need to change or cancel your reservation, please fix it from Confirmation mail at least 2 hours in advance.
Please make sure you can receive the email from ‘tablecheck.com’.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.