จองที่ร้าน Toriya Kou

[Notice of change of business hours]
Thank you very much for using Ginza Toriya Sachi on a regular basis.
Due to the cancellation of the measures to prevent the spread of infection in Tokyo,
the business hours will be as follows. 17:00-22:00 (Last order 21:00)

*Please note that business hours may change depending on the situation.
We apologize for any inconvenience this may cause to our customers,
but we appreciate your understanding.

Owner

▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
△▲△▲△▲△▲△ ▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.