จองที่ร้าน UNION SQUARE TOKYO (Takeout & Taxi Delivery)

* If you have any food allergies that you are not good at, please fill in the request column. * Delivery after 20:00 will be delivered from the back door due to the closing time of Midtown. * Notes * Reservations can be made online or by phone. ● When making a reservation online, please make a reservation for one person. ● We may call you for confirmation. ● Consume on the day of receipt. ● The indicated visit time is the delivery time of the product. ● Products will be picked up from 11:30 to 21:00 (telephone reception from 10:00 to 21:00). ▶▶▶ Return to Union Square Restaurant Page ◀◀◀

การร้องขอ

This is a request to customers who place an order for takeout. If you need a plastic fork or knife, please check "I want". We will prepare for those who wish

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป