จองที่ร้าน UZU

 ★Access★ 

▶We may not be able to secure your requested seating when it is fully booked at your reservation time.
▶If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
▶Please call the restaurant if you need to change or cancel your reservation at least 15 minutes prior to your reservation time. Your reservation will be canceled automatically
if we can not receive your contact.
▶For any requests that require replies, special restaurant events not listed below, or reservations for groups of 7 or more people, please call the restaurant.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.