จองที่ร้าน il Cielo - voco Orchard Singapore

1. Special request are subject to availability.

2. Grace period of 15 minutes is given for each reservation. Kindly contact us for any delay or cancellation. We cannot guarantee your table after the given grace period has passed.

3. All guests to present their eligibility to dine at the restaurant if necessary, as required by local state government Covid-19 measures.

4. We advise according to the prevailing SMMs regulations for F&B Dining and events.

5. Cashless payment, our restaurant is no longer accepting cash payments and we welcome most credit & debit cards.


Business Hours:
Lunch
Wednesday- Saturday: 12 noon – 3 pm, last order at 2.30pm
Sunday: 12 noon - 3:30 pm

Dinner
Wednesday- Saturday: 5 pm – 10 pm, last order at 9.30pm

Monday – Tuesday: Closed

All tables will be allocated a 2hours dining time

Dress Code
Smart Casual

Contact Us:
WhatsApp 8201 2290
Phone 6730 3395
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.