จองที่ร้าน Warayakiya Sendaikokubuncho

It's perfect for a large banquet!
Grilled with a dynamic flame of straw!
.

【Business Hours】 
<Monday, Thursday, Sunday and public holidays. >
17:00 - 23:30 (FOOD L.O. 22:30 / DRINK L.O. 23:00)
<Friday, Saturday and before the national holiday. >
17:00 - 26:00 (FOOD L.O. 25:00 / DRINK L.O. 25:30)

Seating time is 2 hours and 30 minutes from the time of your reservation.
The day before a Friday, Saturday or a national holiday may be a two-hour service depending on the congestion. Thank you for your understanding in advance.
Please note that it is not possible to move your seat once you are seated.
If you are late for your appointment, please let us know.
If you want to change or cancel your reservation on the day of the course, you will be asked to pay only for the food.
1-1-3 Kokubun-cho, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture
TEL:022-797-8245

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.