จองที่ร้าน Weber Park, Odaiba

▶ Reservations may be placed from 3 month prior to your scheduled day of visit to 3pm on the third day before your scheduled day of visit. Please inform us by 3pm on the third day before your scheduled day of visit for any changes in the number of guests after you have placed your reservation.
▶ Please note that we may not be able to cater to your preferred choice of seats.
▶ If you have any food allergies, please indicate them in the "requests and inquiries" box.
▶ If you are visiting in a stroller or wheelchair, please inform us using the "requests and inquiries" box.
▶Smoking is prohibited in our restaurant. Please use the smoking area inside Aqua City Odaiba.
▶Please note that we may be forced to cancel your reservation if we are unable to contact you 30 minutes after your reservation timing. Please contact us if you will be late.

General Enquiries: info@weberpark.com
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

▶If you have any food allergies, please indicate them in the box.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.