จองที่ร้าน Tea Lounge “May Fair” - The Westin Miyako Kyoto

■ Business days ■ [10/1 ~] Business will resume all day ■ Business hours ■ 11: 00 ~ 20: 00 Please check the Westin Miyako Kyoto website for details ■ Seat reservation ■ Afternoon tea at Mayfair Only customers who place an order can reserve seats. ■ AFTERNOON TEA sales ■ 12: 00 ~ 16: 00 (Mayfair is open until 20:00) ■ We ask for your cooperation ■ 1 .. Wearing a mask in the hall 2. Disinfection of hands and fingers with the disinfectant provided at the time of visit 3. Cooperation in temperature measurement when visiting and entering the store * We will measure your body temperature using a non-contact type thermometer. * If the temperature is 37.5 ° C or higher as a result of temperature measurement, please refrain from using it. 4. Securing a distance between people in the hall (minimum 2m) * When serving customers, we may ask you to secure a distance from employees. Please see the details below for the hotel's efforts and staff support. Miyako Clean Guarantee [Inquiries] Restaurant reservation 075-771-7158 (10: 00-19: 00)

การร้องขอ

①Please fill in if you have food allergies.
② The store may contact you regarding allergies, so please enter a phone number that will not be touched even if you contact us.
Customers who meet the following conditions should check (multiple answers allowed)
下記に当てはまるお客様はチェックをお願いします(複数回答可)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป