จองที่ร้าน Seasonal Tastes - The Westin Tashee Resort, Taoyuan

Warm greetings from Seasonal Tastes,

Before proceed your reservation, kindly be advised below;

【Reservation Notes】
◆ Kindly includes children and baby into your reservation, we will arrange proper and comfortable table for you.
◆ Your booking will be reserved for up to 15 minutes. Kindly arrive on time.
◆ For COVID-19 preventions, kindly wear a mask, a pair of gloves and avoid conversation while picking up food at the buffet counter.
◆ For COVID-19 preventions, each seating have crowd flow control, kindly visit our restaurant within reserved time.
◆ Seasonal Tastes outdoor and indoor are none smoking area.
◆ Your reservation table will be arranged by restaurant and will be arranged according to onsite situation. And kindly let us know your dining purpose; Birthday, Family gathering, Meeting....
◆ If you or your group members have any food intolerance or allergy, kindly let us know in advance.
◆ Any questions or issues regarding reservation, kindly dial 03-2725056 or email; seasonaltastes.tashee@westin.com, we will contact you as soon as we got it.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.