จองที่ร้าน Yakiniku Champion NAKAME+

◆ If you are late for more than 15 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
◆We'd appeciate it if you could finish having your dinner within 2 hours at our restaurant.

<Cancellation policy>
If you would like to cancel your reservation, please contact us at least 36 hours prior to your reservation time. You can cancel it on the website, but we would appreciate it if you could contact us by phone.
For cancellations after the cancellation deadline, a 100% cancellation fee will be charged.

การร้องขอ

Do you have any food allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.