จองที่ร้าน White Rose Café

Please note that entry to the hotel and restaurant will be via the main lobby. All other entrances are temporarily closed as part of the safe management measures.

● Dine-in is limited to a maximum of 5 persons per table, and seats are also allocated based on a first-reserved-first-assigned basis, auto-generated by the system.
● Should you have any food allergies or have special dietary requests, do inform us at the time of booking.
● Menus are subject to change without prior notice. For assistance, please contact the restaurant for further details.
● If you encounter any issues such as reservations not being available at your requested time and / or not getting the requested number of persons, please contact us at +65 6737 0511 for immediate assistance.

For takeaway, please select the link below.
11 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.