Ang palatuntunan ng mangangalakal ay ipinapakita sa baba. Mag-click dito para basahin ang palatuntunan ng reservation system provider.