Hindi makapagpareserba

Komakura Nagahama-ekimae ay hindi tumatanggap ng mga online reservation sa ngayon.