Humihingi Kami ng Paumanhin

Sumibi Yakiniku Aritagyu ay hindi tumatanggap ng mga online reservation sa ngayon.