Đặt bàn tại 37Steakhouse&Bar Naha

■13名様以上でのご予約は、直接お電話にてお問い合わせください。

離乳食を含めすべてのご飲食のお持込をご遠慮頂いております。
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.