Xin lỗi

㊡Rokujoin Takuma không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.