Đặt bàn tại Akasaka Grill Caro-Fuego

Regarding Specify your seat, but you may not meet your needs, please note.
※ When the lunch course of the reservation limit of hope thank you to specify a "course".
※ all seats non smoking.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.