Đặt bàn tại Alley on 25 - Andaz Singapore - A concept by Hyatt

In line with the latest advisory set by the Ministry of Health of Singapore, up to 5 fully vaccinated individuals can dine-in at our restaurants and bars, with valid proof of vaccination via TraceTogether/ HealthHub APP or vaccination certificate.

Please inform us of any food allergy or special dietary request at the time of booking.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Voucher code if any

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.