Đặt bàn tại Aloha Table Nakameguro

[Business Hours].
Lunch   
Weekdays: 11:30 a.m. to 5:00 p.m. (L.O. 5:00 p.m.)
Saturday, Sunday and holidays: 11:00 - 17:00 (L.O. 17:00)
 
Dinner.
17:00 - 23:00 (Food L.O.22:00, Drinks L.O.22:30)
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Do you offer strollers?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.