Đặt bàn tại Teppanyaki Akasaka - ANA InterContinental Tokyo

[As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned. 】Reservation for lunchtime on Saturdays, Sundays, holidays is from "11:30 a.m." or "12:00 p.m."/Reservations for Saturdays, Sundays, and holidays is dinner time will be from "5:00 p.m." Or "7:30 p.m." (The use of the seats on Saturdays, Sundays, Public Holidays will be 2 hours from the reservation time.)
Weekday dinner time from Aug.13 to Aug.16 will be "5:00p.m.~7:30p.m." Or "5:30p.m.~7:30p.m." Or "6:00p.m.~7:30p.m." and "8:00p.m.~". Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.If you want a menu not on the plan below, please make a reservation by "Seats only menu" and fill in the menu in the requested area.Consumption tax 8% separately and service charge 13% will be added separately.If you have any questions, please tell us "Teppanyaki Akasaka" from the hotel representative (03-3505-1111).

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.