Đặt bàn tại MIXX Bar & Lounge - ANA InterContinental Tokyo

Thank you for your patronage at ANA InterContinental Tokyo.

MIXX Bar & Lounge will be temporarily closed for renovations starting on 3rd June 2024.

We apologise for any inconvenience this may cause, however please visit Brewer’s Coffee & Bar which will be open till 10:30p.m. (L.O. 9:30p.m.) instead. Unwind, socialise, and savour cocktails and delectable bites in a relaxing setting.

Reservation / Inquiry by Phone 03-3505-1185 (9:00a.m.-9:00p.m.)

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.