Đặt bàn tại Nine7One - Anantara Downtown Dubai Hotel

• Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
• Dress Code: Smart Casual & UAE National Attire.
• Bookings for 6 pax above please contact directly through restaurant reservations.
• Please inform us of the purpose of your visit (birthday, business meeting, etc.).
• Please inform us of any dietary requirements.
• All prices shown include all fees and taxes.
trên 60 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.