Đặt bàn tại Teppanyaki Aioi - ANA Crowne Plaza Ube

● Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
● As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
● If you are booking for more than 10 people, please contact us by phone.
Phone number 0836-32-1112 (substitution)
● Internet reservation will be up to 2 days in advance.

【Cancellation Policy】
50% of the meal price if you cancel or change the number of persons before 6:00 p.m. on the day before the reservation.
Cancellation or rescheduling after 6:00 p.m. the day before the reservation: 100% of the meal price.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.