Đặt bàn tại Rooftop Bar - ANDAZ TOKYO TORANOMON HILLS

Please check the official website for the latest information.

1. Designated seating, timing and dining duration is subject to availability.
2. Table reservations are held for a maximum of 15 minutes from the reservation time unless changed.
3. Seating Charge for Terrace Seats
No seating charge applies from 17:00-20:00.
From March to December, a seating charge of JPY 2,200 (incl. tax) per person will apply for guests seated at the terrace after 20:00.
Registered hotel guests there is no seating charge.
4. Please note that online limited plans can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
5. Entrance is restricted to those above twenty years old.
6. The menu items may change without prior notice depending on the supply and seasonal conditions.
7. The prices listed include tax. The prices listed (tax included) are subject to a 15% service charge.
WhatsApp Reservations:+81-70-3983-7604
Phone Reservations: +81-3-6830-7739
 ✉:tokyo.restaurant@andaz.com

Yêu cầu

Bạn có quan tâm tham gia chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt và tích điểm khi dùng bữa tại các khách sạn Hyatt trong chương trình không? Bằng việc tham gia, bạn đồng ý với Điều khoản & điều kiện của World of Hyatt. Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Please let us know if you have any special requests such as flower arrangements, birthday cakes or complimentary message plates(about 20letters) on dessert. ※The order must be made at least 4 days prior to your reservation date.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.