Đặt bàn trước không có sẵn

La Veranda Sapporo Susukino Station West(Take out) không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.