Đặt bàn tại Buffet Restaurant La Veranda - APA Hotel Kanazawa-Ekimae

Please inform us of the purpose of your dinner party (e.g. birthday, entertainment, etc.) and any food allergies.
Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
dưới 12 tuổi
dưới 4 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.