Đặt bàn tại Arata (Roppongi)

We are taking the liberty of informing that we have the reservation time restriction 2h/30mins for Fridays / Days before holiday dinner.
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Please add a note with the customer's name if you require a receipt.
We kindly ask you for an additional ¥300 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.