Đặt bàn tại Art & Green

It will be a reservation for those who stay.
Reservation dates are different for dinner and breakfast, so each input is required.
Groups come from more than 8 people.
Please reserve groups until 14 days in advance.
For groups of more than 30 people, we ask for one menu.
For customers of more than 60 people please contact us by phone or email.
Please contact us for the menu of the consecutive nights for the menu.
Inquiries
http://www.artandgreen.jp/contact/
042-684-9680
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

アレルギーがある場合はお知らせください。

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.