Đặt bàn tại Restaurant μ

現在、2023年9月1日以降のランチ・日帰りディナーの新規予約受付を休止しております。ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận