Đặt bàn tại Asagaya 20TAPS (Pickup)

▶店頭でのお渡しとなります。
▶予約時間はお受け取りにいらっしゃる時間をご選択ください。

☎お店の電話:03-3336-0606

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.