Đặt bàn tại Avani Atrium Bangkok - Pickup & Delivery

Thank you for your ordering Benihana at Avani Atrium delivered service.

✤ Free delivery within 5 km radius from my location
✤ Delivery fees THB 50 on every 5 km
✤ Advance order is required at least 30 minutes
✤ Delivery & Self Pick up available during 09:00hrs to 20:00hrs.
✤ For any enquiry please call us at 02-718-2000 or add line @avaniatrium

PAYMENT: Cash on Delivery

Yêu cầu

✤ Free delivery within 5 km radius from my location/ จัดส่งฟรีภายใน 5 กิโลเมตร
✤ Delivery fees THB 50 on every 5 km / ค่าบริการจัดส่งอาหาร 50 บาททุกๆ 5 กิโลเมตร
✤ Select "Dine-in Reservation" to proceed with the reservation.
Please indicate your address for Delivery. Eg.Unit number, Building name, District, Postcode
กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของท่าน เช่น บ้านเลขที่ ชื่ออาคาร ซอยถนน รหัสไปรษณีย์

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.