Đặt bàn tại Benihana at Avani Atrium Bangkok

Thank you for your ordering Benihana at Avani Atrium delivered service.

✤ We are now temporarily closed for dine-in, services available for Self pick up and Delivery only
✤ Free delivery within 5 km radius from my location
✤ Delivery fees THB 50 on every 5 km
✤ Advance order is required at least 30 minutes
✤ Delivery & Self Pick up available during 10:00hrs to 21:00hrs.
✤ For any enquiry please call us at 02-718-2000 or add line @avaniatrium

PAYMENT: Cash on Delivery

Yêu cầu

✤Please let us know if you have any dietaries food restrictions
For Voucher purchased we will deliver within 3-5 business day
For Self Pickup please noted to order at least 30 mins in advance.
✤ Free delivery within 5 km radius from my location/ จัดส่งฟรีภายใน 5 กิโลเมตร
✤ Delivery fees THB 50 on every 5 km / ค่าบริการจัดส่งอาหาร 50 บาททุกๆ 5 กิโลเมตร
Please indicate your address for Delivery. Eg.Unit number, Building name, District, Postcode
กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของท่าน เช่น บ้านเลขที่ ชื่ออาคาร ซอยถนน รหัสไปรษณีย์

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.