Đặt bàn tại Lobby Lounge "Sea Wind" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

**************************************************** **************************************************** *** Yokohama Bay Sheraton Hotel Hotel & Towers official website is here ************************************ **************************************************** ************* ◆Reservations are only accepted for "Afternoon Tea Set" and "Sweets Parade". ◆We do not accept seat requests. We are unable to respond to your request. ◆Please note that we do not offer a dessert plate service for celebrations. ◆We do not have high chairs for children at Seawind. ◆Please check the cancellation charges listed in each plan. ◆Taxes and service charges are included in the displayed prices. ★☆★ Please enter the total number of people including children ★☆★ ★☆★ Be sure to select <number of people> <date> <time> before viewing ★☆★ For the latest availability, please refer to "Number of people , enter the "quantity" of the desired plan and check from the calendar.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.