Đặt bàn tại Benihana at Anantara Riverside

- Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
- Please inform us of any food allergies or special dietary requirements at time of booking.
- Price quoted is subject to 17.7% tax and service charge.

LUNCH
MONDAY TO SUNDAY : 12.00 PM – 2.30 PM
DINNER
MONDAY TO SUNDAY : 5.00 PM – 10.30 PM
SATURDAY BRUNCH
12.00 PM – 3.00 PM

DRESSCODE
SMART CASUAL
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.