Đặt bàn tại Katsukichi in Shibuya

■ Reservations for lunch time on the day are not accepted. ■ Seats are not specified. Please note. ■ Please contact the store directly for reservations of 21 people or more. ■ Please contact the store directly for reservations of 11 people or more on the day. ■ Reservations may be accepted by phone. Inquiries by phone: 050-3134-5712 ■ Opening Hours [Monday to Friday] Lunch 11: 00-16: 00 (LO15: 00) Dinner 17: 00-22: 30 (Last entry LO 21:20) [Saturday / Holiday] 11: 00-22: 30 (Last entry LO21: 20) [Sunday / Holiday] 11: 00-21: 30 (Last entry LO20: 20) * All seats are non-smoking. .
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.