Đặt bàn tại BUTCHER REPUBLIC Yokohama Red Brick

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of 81 people or more. ▶ Please note that in the case of stormy weather, it may not be possible to use the terrace seats. Inquiries by phone: 045-264-6700
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.