Đặt bàn tại BUTCHER REPUBLIC Yokohama Red Brick

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations of 81 people or more. ▶ Please note that in the case of stormy weather, it may not be possible to use the terrace seats. Inquiries by phone: 045-264-6700
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please fill in.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.